Spainbusiness
Siyasi kurumlar

İspanya, 17 Özerk Bölgeden oluşmakta ve Parlamenter Monarşi ile yönetilmektedir.


İspanya Kralı, Devletin Başkanıdır ve halen yürürlükte bulunan 1978 Anayasasına göre Kralın başlıca görevi tarafsız ve itidalli bir şekilde kurumların düzgün işleyişini sağlamaktır.

İspanyol Anayasasına göre, ülkenin yasama organı Parlamento, yürütme organı Hükümet, yargı organı da hâkimlerdir.

Hükümetin en üst düzey yöneticisi de, Genel Seçimlerin sonuçlarına göre atanan Hükümet Başkanıdır.

 

<< Geri dön                    Yazdır >>