Spainbusiness
İspanya’da Yaşam

İspanya, birçok özelliğinin arasında, mükemmel yaşam kalitesi, insanlarının açık fikirliliği ve hem eğitim ve kültür alanlarında hem de spor ve eğlence dünyasında sunduğu çok sayıda fırsatlarla bilinir.

İspanya’da çok çeşitli devlet hastanesi ve özel hastane ve hareketli bir konut piyasası vardır. Bunların tümü, işler durumdaki bir yasal yaptırım sisteminin sağladığı güvence ile birleşince, İspanya’yı yaşamak ve çalışmak için ideal bir ülke konumuna getirmektedir. İspanya’nın turistlerin dünyada tercih ettiği yerler listesinde hem ziyaretçi sayısı hem de elde edilen gelir bakımından ikinci sırada olması da şaşırtıcı değildir.

Bu bölümde bu özelliklerin kısa bir açıklaması yapılacak ve çalışma ve oturma izinleri, Yabancı Kimlik Numaraları, ve eğitim, sağlık, yasa ve düzen, iklim, barınma, bankalar, dil, sürücü belgesi ve eğlence gibi İspanya’ya taşınan yabancıların ilgisini çekecek diğer konulardan söz edilecektir.

 


Çalışma ve oturma izinleri

 

İspanya göç mevzuatında Avrupa Topluluğu rejimine tabi olan yabancılar ile genel göçmenlik kurallarına tabi olan yabancılar arasında ayrım vardır.

 

AB üyesi devletlerin vatandaşları

 

AB üyesi diğer devletlerden, Avrupa Ekonomik Bölgesinden veya İsviçre’den gelen ve Avrupa Topluluğu rejimine tabi olan vatandaşlar için çalışanlar ya da serbest meslek sahipleri çalışma iznine gerek yoktur ve bunlar İspanya vatandaşları ile aynı işçilik haklarına sahiptir. Bu gruba giren yabancılar ve onların bazı aile üyeleri İspanya’da ikamet kartı olmadan kalabilir. Gereken tek şey geçerli bir kimlik kartı ya da pasaporttur.


Topluluk sisteminde yer alan diğer yabancı vatandaşların ikamet kartı edinmesi gerekir.

 

Detaylı bilgi için lütfen işgücü ile ilgili bölüme bakın.

 

AB üyesi olmayan devletlerin vatandaşları

 

Avrupa Topluluğu rejimine tabi olmayan yabancıların İspanya’da yaşama ve çalışma izni ve özel bir çalışma vizesi alması gerekir. AB vatandaşları dışında personel almak isteyen işverenler de Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından izin almak zorundadır. Ancak, çalışma izninin olmaması istihdam sözleşmesindeki yabancı işçi haklarını geçersiz kılmayacağı gibi yabancı işçinin hak ettiği imtiyazları edinmesini de önlemez.

Çalışma izinlerinin işin türüne ve süresine göre değişen çeşitli tipleri vardır. Beş yıl boyunca sürekli olarak İspanya’da yasal yollardan ikamet etmekte olan yabancılar, maaşlı işçi veya serbest meslek sahibi çalışma ve oturma izinlerini yeniledikten sonra daimi oturma izni alır. Bu izin alındıktan sonra da her beş yılda bir yenilenmek üzere daimi kimlik kartı için başvurmak zorundadırlar

 

İzin Tipi

Senaryo

Süre

Maaşlı iş ve ikamet izni

İspanya’da istikrarlı bir çalışma ortamı olan yabancı işçiler için sıradan çalışma izni.

Bir yıl, iki yıllık sürelerle yenilenebilir.

Serbest meslek ve ikamet izni

İspanya’da istikrarlı bir çalışma ortamı olan yabancı serbest meslek sahipleri için sıradan çalışma izni.

Bir yıl, iki yıllık sürelerle yenilenebilir.

Sınır ötesi işçiler

Bir devletin hudut bölgesinde kamet eden ve her gün buraya dönen işçiler için maaşlı işçi ya da serbest meslek sahibi çalışma izni. Sadece o coğrafi bölge için geçerlidir.

En çok 5 yıl, süre bitiminde yenilenebilir.

Geçici iş izinleri

Aşağıdaki faaliyetlere ya da mesleklere izin verilmektedir: mevsimlik iş, proje işi ya da hizmetleri, üst düzey yönetim, profesyonel sporcu, sanatçı, ve mesleki eğitim ve iş deneyimi.

En çok bir yıllık olup yenilenemez (mevsimlik anlaşmalar hariç).

Sınır ötesi görevler

AB ya da Avrupa Ekonomik Alanı dışında kurulu bir işletmenin aşağıdaki nedenlerle İspanya’da geçici olarak görevlendirilmiş yabancı çalışanları için izin:

-Yabancı bir işletmenin İspanya’da kurulu bir işletmeye hizmet verdiği sözleşme.

- İşçilerin aynı gruptaki işletmeler arasında geçici görevlendirilmesi (eğitim amaçlı olanlar dahil).

- Nitelikli işçilerin İspanya’daki işletmelerce yurtdışında yapılan proje işlerini veya hizmetlerini denetlemek üzere geçici görevlendirilmesi.

En çok bir yıllık olup bir yıl daha uzatılabilir.

 

Maaşlı işçi için çalışma izni başvuru prosedürünün temel hatları:

 

ÖN SAFHA: ULUSAL İŞ DURUMUNUN ANALİZİ
İşçi bulunmayan işler katalogu/INEM (Ulusal İş Bulma Enstitüsü)

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU
İşveren tarafından yetkililere sunulur:
Hükümet Temsilcisinin Bürosu ya da Alt büro ya da Göçmenlik Genel Müdürlüğü

 

İZİN VERİLMESİ
Yetkililer işverene bilgi verir

 

VİZE BAŞVURUSU
Yabancılar vize başvurularını, izin bilgisi işveren tarafından haber verildikten sonra bir ay içinde yasal ikamet yerlerindeki İspanya Konsolosluğuna yapmak zorundadır.

 

İSPANYA’YA VARIŞ
Yabancılar vizenin geçerlilik süresi içinde İspanya’ya girmelidir. İşveren yeni işe aldığı kişileri sosyal sigorta kurumuna bildirmek zorundadır (girişten sonra 1 ay içinde). Yabancılar ikamet kartı için başvurmak zorundadır (girişten sonra 1 ay içinde).

 

 

Nie almak için yapılması gerekenler (yabancı kimlik numarası)

İspanya’da kalabilecek, çalışma ve oturma izni için başvurmuş olan ya da İspanya ile ekonomik mesleki ya da sosyal bağları olan yabancılar kişisel, tek ve istisnai bir numara almak üzere başvurmalıdır: NIE. Bu numara bu kişilere verilen ya da onlar adına işleme konan bütün dokümanların üzerinde ve pasaportlarına veya benzeri dokümanlara konan resmi notların hepsinde yazmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü İspanya’da kalmaya hak kazanan veya çalışma ya da oturma izni için başvurmuş olan yabancılara bir NIE vermek zorundadır; İspanya ile ekonomik, mesleki ya da sosyal bağları olan yabancılar ise bir NIE almak için Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmalıdır. NIE almak isteyen yabancılar aşağıdaki dokümanları hazırlamalıdır (İspanya’da kuraldışı bulunmadıklarını kanıtlamaya ek olarak):

 

- Başvuru formu: başvuru formu İçişleri Bakanlığı internet sitesinden indirilebilir ve bu sayfanın sonunda da verilmektedir.

- Onaylanmış ve noterce mühürlenmiş pasaportun orijinali ve fotokopisi ile İspanyolca dilinde olmayan belgelerin yeminli tercümesi.

 

Bu dokümanlar aşağıdaki makamlara sunulmalıdır:

- Başvurunun yapıldığı ildeki Göçmenlik İşleri Emniyet Genel Müdürlüğü.

- Başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkedeki diplomatik temsilcilikler veya İspanya Konsolosluğu.

 

 

Dokümanı indirin

Detaylı bilgi için http://www.interes.org/

 

Pratik konular

 

Eğitim

Eğitim 16 yaşına kadar zorunludur ve İngilizce okullarda ve kurumlarda en yaygın kullanılan yabancı dildir. İspanya’da toplam 23,678 ilk ve orta dereceli okul (bunların 6,953 tanesi özeldir) ve farklı milliyetlere ait çok sayıda iki dilli okul vardır.

 

Bu da, okullarda kayıtlı her 1.000 İspanyol öğrenciye karşılık 74 yabancı öğrenci olduğu gerçeğinin gösterdiği gibi, İspanya’daki yabancı öğrencilerin entegrasyonunu sağlar.

 

İki dilli okullar hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayın ve "Centro Docente Privado Extranjero en España" bölümüne bakın. Ayrıca, çok sayıda bilim dalını içeren 50 devlet üniversitesi ile 24 özel üniversite vardır. Dahası, Avrupa’nın önde gelen ticaret okullarından bazıları da İspanya’dadır: örneğin ESADE Ticaret Okulu, IESE Ticaret Okulu ve Instituto de Empresa.

 

Sağlık hizmeti

İspanya’da hem kamu sektörüne hem de özel sektöre ait sağlık hizmetleri ve hastaneler çok yüksek standartlarda olup çok sayıda mükemmel tıp merkezi vardır. İspanya vatandaşları İspanya Ulusal Sağlık Hizmetlerinden yararlanır. Her mahallede hastalara bir doktor (aile hekimi) ve çocuklara da çocuk hastalıkları uzmanı tahsis edilen bir sağlık merkezi (ayakta tedavi kliniği) vardır. Hastalar doktorlarla görüşmek için randevu almak zorundadır ve aile hekimi de insanları uzman doktorlara yönlendirmekle yükümlüdür.

 

İspanya’da acil sağlık hizmetleri mükemmeldir ve bu ülkenin önde gelen uzmanları da dünya çapında itibar sahibidir. Ayrıca, görevdeki işçilere ve onların ailelerine yıllık uygun bir ücret karşılığında her tür özel tıbbi hizmeti veren özel merkezler de vardır. İspanya diğer ülkelerle, sosyal sigorta primlerinin bu ülkelerde ödendiği dönemlerin İspanya’daki sağlık sistemine etkisini düzenleyen bazı iki yönlü sosyal sigorta anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca, AB sosyal sigorta mevzuatı İspanya’da geçerlidir ve bir üye devletten diğerine (İsviçre dahil) görevlendirilen işçilerin bu devirden etkilenmemesini sağlar.

 

İspanya sosyal sigorta sistemi hakkında detaylı bilgi için www.seg-social.es

 

Yasa ve düzen

Genel olarak, İspanya Avrupa’daki en güvenli ve politik açıdan en istikrarlı ülkelerinden biridir. 2005’te bildirilen suç oranı 1000 kişi başına 49.3 olup, Avrupa Birliği ortalamasının 20 puan altındadır.

 

İklim

Ortalama en düşük yıllık sıcaklıklar Ocak ayında 2ºC ile Ağustosta 18ºC arasında değişirken, en yüksek sıcaklıklar Ocakta 13ºC ile Temmuz ve Ağustosta 27ºC arasındadır.

 

Kanarya Adalarında, sıcaklıklar en düşük 17ºC ile en yüksek 25ºC arasındadır. Yılda en az 3,000 saat güneş ışığı alan İspanya Avrupa’nın en sıcak ülkelerinden biridir.

 

Bu ılımlı iklim sayesinde İspanya turistleri için çok çekici bir yer ve özellikle emeklilerin ikinci bir ev alırken tercih ettiği ideal bir adrestir. Ayrıca, İspanya’nın elverişli iklimi fabrika veya benzeri işyeri kurmak üzere yer arayan yabancı yatırımcılar için de tercih sebebi olmaktadır.

 

Barınma

İspanya’da çok sayıda kiralık konut bulunmasının yarı sıra ev almak isteyenler için büyük bir yeni ve ikinci el mesken piyasası mevcuttur. Detaylı bilgi için Barınma Bakanlığı internet sitesine bakın: www.mviv.es.

 

Sürücü belgesi

Teorik ve pratik testlerden geçmek şartıyla 18 yaşından itibaren sürücü belgesi almak mümkündür. Bir AB ülkesinde verilmiş sürücü belgesi olan yabancıların tekrar testten geçmesine gerek yoktur.

 

AB dışındaki ülkelerden alınmış belgeleri olan yabancı sürücüler bu belgeyi tanıyan iki yönlü anlaşmaların olup olmadığına bakmalıdır. Eğer yoksa, İspanya’da oturma izni aldıktan sonra bir de İspanya sürücü belgesi almaları gerekir. Detaylı bilgi için lütfen www.dgt.es sitesini ziyaret edin (bu site sadece İspanyolca’dır).

 

Bankalar

Birçoğu Avrupa’nın önde gelen bankaları arasında yer alan İspanya bankalarına ek olarak (BSCH ve BBVA), İspanya dışında çalışan büyük uluslararası kurumlar (ör: Deutsche Bank, Barclays Bank, UBS, vs.) ve büyük yatırım bankaları (JP Morgan, Bankers Trust, Salomon Brothers ve Merrill Lynch) da vardır.

 

Dil ve din

İspanya’nın kültürel mirası arasında burada konuşulan çok sayıdaki dil de yer alır. Kastilya İspanyolcası İspanya Devletinin resmi dilidir. Özerklik Anlaşmaları uyarınca ilgili Bölgede (Özerk Topluluk) resmiliği olan başka İspanya dilleri de vardır.

 

Katoliklik ana dindir, ama İspanya’nın diğer dinlerin de barış içinde varlığını koruduğu anayasal olarak laik bir devlet olduğunun da altı çizilmelidir.

 

Eğlence

İspanya’ya gelenleri güneş ışığı, güzel yemekler ve konukseverlik karşılar, ama aynı zamanda zengin tarih miras ve çarpıcı manzaralar da keşfedilecekler arasındadır.

 

İspanya dünyada turistlerin en çok tercih ettiği ikinci merkezdir. 8,000 kilometreden (4,970 mil) fazla sahil şeridinde çok çeşitli spor imkanları ve sosyal etkinliklerin yanında kültürel mirasın zenginliği de dikkat çeker. İspanya’nın çok yönlü kültürel mirası dünyaca ünlü İspanyol mutfağını ortaya çıkarmıştır.

 

İspanya sahil şeridi 2007 yılında 576 Mavi Bayrak alarak dünya üzerinde bu eko etiketin en çok sayıda bulunduğu yer oldu. Mavi Bayrak Avrupa, Güney Afrika, Fas, Yeni Zelanda, Kanada ve Karayiplerde 36 ülkede bulunan 3100 kumsal ve marinaya verilmiş istisnai bir eko etikettir (www.blueflag.com).

 

İspanya’da her yaşa uygun çok çeşitli eğlence faaliyetleri vardır. Son on yıl içinde Benidorm’daki Terra Mítica, Tarragona’daki Port Aventura, Seville’deki Isla Mágica ve Madrid’deki Warner Bros Park gibi birkaç konulu eğlence parkları açılmıştır ve çocuklara özellikle bilimi ve çevreyi tanıtma amaçlı çok sayıda eğlence sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve ilginç yer önerileri için Tourspain resmi internet sitesine bakın.

Detaylı bilgi için http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_5325260_5334951_0_0,00.html

 

<< Geri dön                    Yazdır >>