Ülke değiştir | İletişim | Site Haritası
Spainbusiness

İspanyol ortak mı arıyorsunuz?

Foods Wines from Spain
Interiors from Spain
İç pazar
İç pazar
1. İç pazar 2. Dış ticaret ve yatırım
İç piyasa

İspanyol iç piyasası özel tüketim ağırlıklıdır ve piyasa toplamının %59’unu özel tüketim oluşturmaktadır.


İÇ TALEP YAPISI/ GSYH’ye Oran

Özel tüketim

59,00%

Kamu tüketimi

19,15%

Brüt Sabit Sermaye Oluşumu

18,88%

Rezervler Değişimi

0,59%

İhracat

32,03%

İthalat

-29,65%

İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, hizmetler sektörünün %76 ile aktif işgücünün çoğunluğunu istihdam ettiği görülmektedir.kayıtlar
Yasal uyarı  |  Gizlilik Politikası