Spainbusiness
İç piyasa

İspanyol iç piyasası özel tüketim ağırlıklıdır ve piyasa toplamının %59’unu özel tüketim oluşturmaktadır.


İÇ TALEP YAPISI/ GSYH’ye Oran

Özel tüketim

59,00%

Kamu tüketimi

19,15%

Brüt Sabit Sermaye Oluşumu

18,88%

Rezervler Değişimi

0,59%

İhracat

32,03%

İthalat

-29,65%

İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, hizmetler sektörünün %76 ile aktif işgücünün çoğunluğunu istihdam ettiği görülmektedir.

<< Geri dön                    Yazdır >>