Ülke değiştir | İletişim | Site Haritası
Spainbusiness

İspanyol ortak mı arıyorsunuz?

Foods Wines from Spain
Study in Spain
İşletme Türleri
İşletme Türleri
1. İşletme Türleri
Şirket (A.Ş.)

Özellikler:

Bir şirket kurmak için gereken minimum sermaye 60,102 Euro’dur. Hisse sermayesinin tamamı taahhüt edilmiş ve hisselerin itibari değerinin en az %25’i ödenmiş olmalıdır. Bir A.Ş. kurmak için gereken minimum hissedar sayısı yoktur. Hissedarlar toplantısıbir A.Ş.’nın nihai yönetim organı olup kendi direktörlerini tayin etme ve görevden alma yetkisine sahiptir. A.Ş.’nın icra kurulunda şirket hissedarı ya da İspanya vatandaşı olması şart olmayan bir ya da birkaç direktör vardır.


A.Ş. kurmak için gereken yasal formaliteler:

İspanya’daki yeni kuruluş temsilci olarak kimliğinde İspanyol kimlik numarası yazılı bir kişiyi seçmek zorundadır. Eğer bu kişi İspanyol değilse, öncelikle yabancı uyruklu kişiler için kimlik numarası (NIE) başvurusunda bulunması gerekecektir.

A.Ş. kurmak için gerekli genel işlemler:

· Merkezi Ticaret Sicilinden açık isim arama sertifikası alın.

· İlk sermayenin yatırıldığını gösteren bir belge alın.

· A.Ş. tüzüğünün taslağını hazırlayın ve kuruluş senedini noter huzurunda imzalayın.

· İşveren Kimlik Numarası (CIF) başvurusunda bulunun.

· Vergi beyannamesi hazırlayın ve intikal vergisini ödeyin.

· Ticaret Siciline A.Ş.’nın kaydını yaptırın.

· Yabancı sermayeyi Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanlığına bağlı Yabancı Sermayeler Siciline beyan edin (sadece istatistiksel amaçlarla).

Genel kural olarak, bir A.Ş.’nın kurulması 6 ile 8 hafta sürer.

Bu noktada, A.Ş. yasal olarak kurulmuş olacaktır, ancak, iş yapmaya başlamadan önce A.Ş.’nın vergi dairesi ve sosyal sigorta kurumunun yanı sıra, Çalışma Bakanlığı ve ilgili Belediye Encümenindeki işlemleri de tamamlamış olması gerekir.

Vergi dairesinde yapılması gereken işlemler (www.aeat.es)

· İşletme vergisi için kaydınızı yaptırın (IAE): işle ilgili mesleki ve sanatsal faaliyetlerden alınan yerel bir vergi (İspanya’da iş kuran firmalar ilk iki vergi dönemi boyunca bu vergiden muaftır):

Ne zaman: İşe başlamadan 10 işgünü önce.

Belgeler nereye teslim edilecek: İşin yapıldığı yerdeki Vergi Dairesine.

· Katma değer vergisi (KDV) için kayıt yaptırın: tüccarlar, meslek sahipleri ve KDV ödemesi gereken diğer şahıslarca işin başladığının, değiştirildiğinin veya durdurulduğunun vergilendirme amacıyla beyan edilmesi.

Sunulması gereken belgeler: resmi form 036, kimlik kartı numarası ya da işveren kimlik numarası (şirketler için) ve iş faaliyetleri vergisi için kaydolma.

Ne zaman: İşe başlamadan önce

Nereye: şirketin vergi ödediği yerdeki vergi dairesi.

Sosyal sigorta kurumunda yapılacak işlemler (www.seg-social.es)

· İşveren olarak sosyal sigorta ve iş kazası sigortası kaydı yaptırın: işçi istihdam edecek olan bütün tüccarlar işe başlamadan önce bunun için gereken kayıtları yaptırmalıdır. Tüccar bir işveren sosyal sigorta numarası alır ve çalışanlarını kapsayan bir iş kazası poliçesi yaptırır.

Sunulması gereken belgeler: şirket için tescil formu, şirketi tescil ettiren kişinin kimliği ve bu işlem için kullandığı yetki, işveren kimlik no, kuruluş senedi veya ilgili tescil sertifikası.

Ne zaman: işe başlamadan önce.

Nereye: Şirketin kayıtlı merkezinin bağlı olduğu Sosyal Sigorta Genel Veznesi. Sosyal Sigorta Devlet Bakanlığı Ofisinin rehber hizmetine bu linkten ulaşılabilir ve özerk topluluktaki sosyal sigorta bürolarının irtibat bilgisi temin edilebilir.

· Sosyal sigorta kaydınızı yaptırın ve yeni çalışanları beyan edin: bu işlem işveren tarafından yapılır ve tüm çalışanlar için yapılması zorunludur.

Sunulması gereken belgeler:

· Form TA-2

İşveren: işi ya da unvanı, katkı hesabı kodu ve geçerli sosyal güvenlik programı.

Çalışan: İsim, soyadı, adres ve kimlik numarası, işe başlama tarihi, İspanya ulusal sağlık sigortası kartı fotokopisi.

· İlk kez işe girmiş olduğundan İspanya ulusal sağlık sigortası kartı olmayan çalışanlar için iki nüsha Form TA-1 (çalışanlar tüm iş yaşamı boyunca tek bir kez kayıt yaptırır).

· Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa, üç nüsha Form P-1. (Elektronik Doküman Teslimi). Dokümanları elektronik olarak göndermek için, önce Genel Sosyal Sigorta Veznesinden EDS sistemine erişim izni almak gerekir.

Ne zaman: çalışanlar işe başlamadan önce.

Yer: Şirketin kayıtlı merkezinin bağlı olduğu Genel Sosyal Sigorta Veznesi.

Belediye Encümeninde yapılması gereken işlemler

Eğer bir mülk açılacak, üzerinde inşaat işi yapılacak veya işletmenin sahibi ya da türü değişecekse aşağıdaki formaliteler yerine getirilmelidir.

· Açılış ruhsatı alma: bu belge planlanan tesislerin yürürlükteki bölgeleme mevzuatına ve geçerli teknik yönetmeliklere uygun olduğunu kanıtlar.

Dokümanlar: standart form, kimlik kartı numarası fotokopisi; ve vergi kimlik numarası, işletme vergisi tescil fotokopisi, bina planları, inşaat ruhsatı (bina, depo ya da tesiste her tür inşaat işi yapmak için gereken ruhsat), ödeme makbuzu.

Ne zaman: işe başlamadan önce.

Nerede: İşletmenin kurulacağı yerdeki Belediye Encümeni Bölgeleme Bölümü.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığında yapılması gereken işlemler (www.mtas.es)

· İşyeri açılışını bildirin: işin yürütüleceği işyerinin açıldığını ve işyerinde yapılan önemli değişiklik ve genişletme işlerinin ardından işin devam ettiğini çalışma makamına bildirin.

Ne zaman: işyeri açıldıktan veya iş devam ettikten sonra 30 gün içinde.

Nerede: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü.

· Personel kayıt defterini ve çalışma denetimi ziyaretleri defterini temin edin ve onaylatın

Bütün işverenlerde gelen çalışma müfettişlerinin içine gerekli bilgileri yazacağı bir ziyaret defteri olmalı ve personel istihdam eden firmalarda da işe başlayan tüm çalışanların kaydedildiği düzenli ve güncel bir personel kayıt defteri bulunmalıdır.

Ne zaman: Çalışma denetimi ziyaretleri defteri için, işe başlarken. Kayıt defteri için ise, firmaya personel alındığı zaman.

Nerede: Bu defterler şirketin bağlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve Sosyal İşler İl Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Bir şirket kurma maliyeti:

Maliyet

Tutarı

İntikal vergisi

Sermaye miktarının %1’i.

Kuruluş sözleşmesi noter tasdik ücreti

· İlk 6.010 Euro için 90 Euro

· 6.010 Euro ile 6.010.121 Euro arası sermaye için %0.45 ile %0.03 arası

· 6,010,121 Euro’dan fazlası için: taraflarca kararlaştırılan miktar

A.Ş.’yı Ticaret Siciline kaydetme ücreti

· İlk 3.050 Euro için 6.01 Euro

· 3.050 Euro üzerindeki sermayenin %0.10 ile %0.005’i arası

· Toplam ücret 2,181 Euro’dan fazla olamaz

Açılış ruhsatı

Belediye vergisi (genellikle düşük tutarda)

Diğer masraflar (ör: mesleki ücretler)

Miktarı bilinemez

 

Örneğin, ilk hisse sermayesi 100.000 Euro olan bir A.Ş.’nın kuruluş maliyeti toplam yaklaşık 1,400 Euro olur (mesleki ücretler hariç).

Detaylı bilgi için: http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_5325194_5334951_0,00.html

 
kayıtlar
Yasal uyarı  |  Gizlilik Politikası