Ülke değiştir | İletişim | Site Haritası
Spainbusiness

İspanyol ortak mı arıyorsunuz?

Foods Wines from Spain
Study in Spain
Yasal uyarı
Yasal uyarı
YASAL UYARI (PORTAL İLE İLGİLİ GENEL KULLANIM ŞARTLARI)


A) YASAL BİLGİLER

“Q2891001F Vergi Sicil Numaralı ICEX España Exportación e Inversiones; Ekonomi ve Rekabet Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Devlet Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren, kurulum ve çalışmaları 8 Nisan, 4/2011 tarih ve sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen, Paseo de la Castellana No: 278, 28046 Madrid İspanya adresinde mukim bir kamu iktisadi kuruluşudur.”

B) GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR

 

1.- Ön Bilgi. Kabul

 

Bu yasa uyarı içerisinde yer alan genel hüküm ve şartlar ICEX’in Ankara’da bulunan İspanya Ekonomi ve Ticaret Ataşeliği (bundan böyle ICEX olarak anılacak olan) aracılığıyla gerçekleşen www.spainbusiness.gen.tr internet portalından (bundan böyle “Portal” olarak anılacak) kullanıcılara sunduğu tüm hizmetlerin kullanımı kapsar.

Bu genel hüküm ve şartlar Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Bilgi toplulukları hizmetleri ve e ticaret kanunu, LSSICE), Ley Orgánica 15/199 de Protección de datos de Carácter Personal (Organik Veri Koruma Kanunu), Veri Koruma Kanununu uygulayan Kuralları onaylayan 1720/2007 sayılı Kraliyet Fermanı, Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación (Sözleşme Hükümleri Kanunu), Real Decreto 1906/1999 7/1998 sayılı Kanunun Madde 5 .3 hükümleri uygulayan ilgili (genel hüküm ve şartlarla telefon üzerinden veya elektronik yöntemlerle gerçekleştirilmiş sözleşmelerle ilgili hükümleri düzenleyen Kraliyet Fermanı); Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Tüketiciyi Koruma Yasası), Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (Perakende Ticaret Kanunu) (19 Aralık tarih ve 47/2002 sayılı Kanun ile değiştirilen şekliyle) ve uygulanabilir olan diğer başka yasa hükümlerine uygun şekilde hazırlanmıştır.

Kullanıcı Portalı kullanarak her zaman için ICEX tarafından değiştirilebilecek olan genel hüküm ve şartları tam olarak ve herhangi bir kısıtlama olmadan kabul etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle kullanıcılar Portalı her kullanmak istediklerinde bu hüküm ve şartları dikkatli bir şekilde okumakla yükümlü olacaklardır.

Portal aracılığıyla kullanıcılara sunulan bazı hizmetlerin kullanımı duruma göre bu genel hüküm ve şatların yerini alan, tamamlayan ve/veya değiştiren özel şartlara tabidir. Kullanıcıları bu hizmetlerden yararlanma niyetinde olduklarında bu özel şartları okuyup kabul etmelidirler. Benzer şekilde ICEX’ın üçüncü taraf partnerleri tarafından sunulan bazı hizmetler de kendi genel sözleşme hüküm ve şartlarına tabi olabilecektir. Kullanıcının ICEX üçüncü taraf partnerleri tarafından sağlanan hizmetleri kullanmadan önce ilgili sözleşme hüküm ve şartlarını dikkatli bir şekilde okumaları gereklidir.

ICEX sunulan hizmetlere erişim prosedürünün bu genel hüküm ve şartlar içerisinde tanımlananlar ve uygun olan durumlarda ilgili özel şartlarda ve tarama sırasında ekranda belirtilebilecek diğer spesifik prosedürler olduğu konusunda bildirimde bulunmaktadır ve bu nedene kullanıcı Portal üzerinden sunulan hizmetlere erişmek için bu prosedürlerin farkında olduğunu ve kabul ettiğini beyan etmektedir.

 

2. Portala erişim ve kullanma şartları

 

ICEX tarafından Portalı üzerinden sunulan hizmetler aksi belirtilmediği sürece kural olarak ücretsizdir. Ancak Portal üzerinden (ICEX veya üçüncü taraflarca) sağlanan bazı hizmetler ücrete tabi olabilecektir, bu gibi durumlarda sunulan ürünlerle ilgili satış şartları uygulanacaktır.

Portal üzerinden temin edilen hizmetlere erişim için kural olarak kullanıcıların önceden üye veya kayıtlı olmaları şartı aranmayacaktır ancak yine de bazı hizmetlere erişim için ilgili kullanıcı kaydı işleminin yapılmış olması gerekecektir. ICEX tarafından kullanıcıya verilen kullanıcı adı ve şifre kimliği belirleyici nitelikte olup hizmetlere erişim imkanı sağlayacaktır ve kişiye özel olup devredilemeyecektir. ICEX yeterli süre öncesinden bildirimde bulunmak koşuluyla kullanıcı adını ve/veya şifreyi değiştirebilecektir ve bu durumda değişmiş olan kodlar geçerliliklerini yitireceklerdir.

Kullanıcılar 14 yaşın altında olduklarını, kullanıcı kaydı gerektiren herhangi bir hizmetle ilgili sağladıkları bilgilerin doğru ve aslına uygun olduğunu garanti etmekte ve bu bilgileri güncel tutacaklarını taahhüt etmektedirler.

Kullanıcı Portal üzerinden sağlanan içeriği ve hizmetleri bu genel hüküm ve şartlara ve özel hizmetler için belirlenmiş her türlü özel şarta ve yürürlükteki yasalara, genel ahlak kurallarına, alışkanlıklara ve kamu politikalarına uygun şekilde kullanacağını taahhüt etmektedir.

Kullanıcı ICEX’in ve veya üçüncü tarafların fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyacak ve bu nedenle bu hakların sahibinin onayı olmadan veya yasalar izin vermedikçe içeriği çoğaltmaktan, kopyalamaktan, dağıtmaktan, kullanıma sunmaktan veya herhangi bir şekilde kamuya ifşa etmekten, dönüştürmekten veya değiştirmekten imtina edeceklerdir.

Kullanıcı etkilenen kişiler önceden yazılı onay vermediği sürece Portaldan elde edilen bilgileri herhangi bir reklam, promosyon veya ticari amaçlı elektronik iletişim için kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

Kendi web sayfası ile Portal arasında hiper link oluşturma niyetinde olan Kullanıcı aşağıdaki şartları yerine getirecekti:

a. Her bir web sayfasının kaynağı ve mülkiyetiyle ilgili potansiyel kullanıcılarda tereddüde neden olmayacaktır ve bu nedenle hiper link sadece Portal ana sayfasına veya açılış sayfasına erişime izin verecektir ve Portal web sayfalarında bir çerçeve oluşturmayacaktır.

b. Hiper linkin oluşturulmuş olduğu web sayfası yanlış, hatalı, kanunsuz, yasalara, ahlak kurallarına veya genel Kabul görmüş uygulamalara veya kamu düzenine aykırı olmayacak ve üçüncü tarafların haklarını ihlal eden içerikler içermeyecektir.

Hiper linkin oluşturulmuş olması hiçbir şart altında ICEX ile bu hiper linki oluşturmuş olan web sayfasının sahibi arasında herhangi bir ilişki bulunduğu veya ICEX’in onun içeriklerini veya hizmetlerini kabul ettiği veya onayladığı ve bu nedenle ICEX’in hiper link için yetki verdiği veya hiper linkin oluşturulduğu web sayfasında sunulan hizmetleri denetlediği veya benimsediği şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

3. Feragatname

 

3.1. Portalın çalışması

ICEX Portalın, hizmetlerinin ve içeriğinin kullanılabilirliğini ve sürekliliğini garanti etmemektedir ve bu nedenle Portalın veya hizmetlerinden herhangi birinin kullanılabilir durumda olmaması veya sürekliliğinin sağlanamaması veya Portalın belirli web sayfalarına erişim sırasında veya belirlenmiş hizmetlerin yerine getirilmesiyle ilgili meydana gelebilecek zarar veya kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

3.2. Portalın içeriği ve hizmetleri

ICEX Portalın herhangi bir özel faaliyet için kullanılmasını veya içeriğinin veya hizmetlerinin belli bir amaca uygunluğunu garanti etmemektedir ve bu nedenle bilgilerin, içeriğin ve hizmetlerinin kullanımı özel olarak sadece Kullanıcının sorumluluğunda.

ICEX, Portal içerisinde sağlanan içeriği iyi niyet ilkelerine bağlı olarak, kendi iç kaynaklarından ve aynı zamanda dış kaynaklardan temin etmektedir. Bu durum ve Portal aracılığıyla Kullanıcıya sağlanan büyük miktardaki bilgiler nedeniyle ICEX, elinden gelen en iyi çabayı göstermesine rağmen bu bilgilerin mutlak bir şekilde doğru, güvenilir, yasal ve güncel olduğunu garanti edememektedir.

LSSICE Madde 16 hükümlerine uygun şekilde ICEX’in gerçekten de bilgisinin olmaması şartıyla dış kaynaklardan temin edilen ifşa edilen, halka yayılan, iletilen veya kamuya duyurusu yapılan herhangi bir içerik, bilgi, ifşaat, fikir veya beyanla ilgili herhangi bir doğrudan veya dolaylı yükümlülüğü olmayacaktır.

Gönüllü anlaşmalarla ve etkili bilgiye ulaşmak için uygulanabilecek başka bilgiler ile içeriğin tespit edilip kaldırılması konusundaki diğer prosedürlerin uygulanabilirliğinin yanı sıra yetkili bir kuruluşun verileri yasadışı ilan etmesi, geri çekilmesi yönünde talimat vermesi veya veriye erişimi engellemesi veya herhangi bir zararın gerçeklemiş olduğunun tespit edilmesi ve sağlayıcının bununla ilgili karar hakkında bilgi sahibi olması halinde LSSICE Madde 16 hükümlerine göre ICEX’in yukarıdaki paragrafta belirtilen konu hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilecektir

Portal Kullanıcılarına bu ICEX’in sahibi olmadığı veya herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı üçüncü taraflarla ilgili ve/veya onlar tarafından yönetilen web sayfalarına veya sitelerine erişim imkanı veren, (sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte linkler, afişler, dizinler vesaire gibi) teknik link bağlantı araçlarını sağlamaktadır. Bunun sonucunda ICEX bu içeriklerin kontrolünden ve bunlara dikkat edilmesinden sorumlu olmayacaktır ve bu nedenle Portal bahsi geçen web sayfaları veya web siteleriyle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir. Kullanıcı bu linkler aracılığıyla temin edilen bilgilerin, içeriklerin ve hizmetlerin değerini ve faydalarını belirlerken azami seviyede ihtiyatlı davranmalıdır

Ayrıca Portal üzerinden bir erişim noktası üzerinden sağlanan hizmetler veya edinilen veya alınan mal veya ürünlerle ilgili özellikle de satın ama veya sözleşme süreci doğrudan üçüncü tarafın web sayfası üzerinden gerçekleştirilmiş üzere ICEX’in herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

3.3 Portalın kullanıcılar tarafından kullanılması

ICEX Kullanıcının Portalı, hizmetlerini ve içeriğini kullanımını kontrol edemez ve bu nedenle Kullanıcıların Portalı, hizmetlerini veya içeriğini yasadışı, hatalı, uygunsuz veya yetersiz şekilde kullanmaları nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

Benzer şekilde ICEX, Portalın kullanımıyla ilgili mahremiyeti ve güvenliği garanti etmemektedir ve özellikle de yetkisiz üçüncü tarafların, Kullanıcıların Portalı kullanma sınıfı, şartları, özellikleri ve durumları hakkında bilgi sahibi olmayacaklarını garanti etmemektedir ve bu nedenle bu yetkisiz erişimin sonunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar veya hasardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Bir kullanıcının web sayfası üzerinden temin edilen herhangi bir ürünün, hizmetin, içeriğin ve/veya aletin kullanımıyla veya bu ürünlerin, hizmetlerin içeriğin ve/veya aletlerin yanlış kullanımıyla ilgili olarak üçüncü taraflara herhangi bir zarar vermesi durumunda kullanıcı bu konularla ilgili olarak ICEX’e atfedilecek her türlü sorumluluğu üstleneceğini açıkça beyan etmektedir.

Buna uygun şekilde yukarıda belirtilenlerden kaynaklanacak her türü sorumluluk sadece ve münhasıran kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı benzer şekilde bu hüküm ve şartlara ve ilgili kurallara uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek giderleri, masrafları ve her türlü zararları üstlenecektir.

Kullanıcılar kullanıcı adlarından ve Portal erişim kurallarından özel olarak ve münhasıran sorumlu olacaklardır. Bu erişim kodlarının uygunsuz kullanımından veya yetkisiz üçüncü taraflarca kötüye kullanılmalarından, kaybedilmelerinden veya unutulmalarından ICEX sorumlu tutulamayacaktır.

 

4. Fikri ve Sınai Mülkiyet

 

Sadece burada belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte metinler, resimler, çizimler, grafikler, yazılımlar, veri tabanları, grafik tasarımları, kaynak kodları, görsel işitsel içerikler ve sesler, isimler, logolar ve markalar gibi Portal üzerinden erişilebilen tüm içerikler fikri ve sınai mülkiyet haklarına tabidir ve bu hakların sahibi ICEX veya diğer üçüncü taraflardır. Dolayısıyla bu içerik İspanya ve Topluluk fikri ve sınai mülkiyet yasalarıyla korunan çalışmaları kapsamaktadır.

Kullanıcının Portalın içeriğine ve hizmetlerine erişim sağlaması hiçbir şekilde yukarıda belirtilen haklardan feragat edildiği, bu hakların devredildiği, kısmen veya tamamen bunlardan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır ve hiçbir şekilde ICEX veya üçüncü taraf hak sahipleri tarafından önceden açık bir şekilde onay verilmeden Kullanıcıya içerikle ilgili materyaller için kullanma, değiştirme, faydalanma, çoğaltma, dağıtma veya halka ilan etme ve fikri ve sınai mülkiyet haklarını kullanma hakkını verilmemektedir.

Kullanıcının sade kendi özel ve kişisel kullanımı için İçerikleri görüntüleme ve kopyalarını alma hakkı olacaktır ve bu hakları iyi niyet ilkelerine ve yürürlükteki yasalara uygun şekilde kullanmalıdır.

Özellikle aşağıdakiler kati suretle yasaktır:

ICEX’in önceden açıkça izin vermiş olduğu durumlar hariç Portaldan bir sayfanın “çerçeveleme” tekniği kullanılması suretiyle ICEX’e ait olmayan farklı bir web sayfası üzerinde bir çerçeve içerisinde sunulması.

ICEX’in önceden açıkça izin vermiş olduğu durumlar hariç Portal üzerinde yayınanmış bir görüntünün “in-line link” tekniğinin kullanılması suretiyle ICEX’e ait olmayan bir sayfa veya veritabanına dahil edilmesi.

ICEX farklı bir web sayfası içerisinde Portal ana sayfasına veya herhangi bir iç sayfasına hiper metin bağlantılarının (hiper linklerin) oluşturulması için açık bir şekilde yetki verecektir ancak bunun için bahsi geçen sayfaların tam pencerede ve kendi elektronik adreslerinde görüntülenmeleri şartı aranacaktır.

Daha önceden açık bir şekilde verilmemiş olan her türlü hak ICEX veya üçüncü taraflara ayrılacaktır.

 

5. Yasadışı faaliyetlerle ilgili prosedür

 

Herhangi bir Kullanıcının veya üçüncü tarafın herhangi bir İçeriğin kullanımı ve/veya Portala dahil olan veya Portal üzerinden erişebilen web sitelerinde yasadışı nitelikte herhangi bir durumun bulunduğu ve özellikle de fikri ve sınai mülkiyet haklarının veya diğer hakların ihlalinin olduğu görüşünde olması halinde söz konusu Kullanıcı ICEX’e aşağıdaki konuları içeren bir bildirim gönderecektir:

1. İddia sahibinin kişisel bilgileri: adı, adresi, telefon numarası ve e-mail adresi;

2. Portal üzerinde yürütüldüğü iddia edilen yasadışı faaliyetle ilgili açıklama ve özellikle herhangi bir hak ihlalinin gerçekleştiğinin iddia edildiği durumlarda koruma altındaki içerikle ilgili somut açıklama ve web sayfalarındaki yer;

3. Bahsi geçen faaliyetin yasadışı özelliklerini gösteren olaylar veya durumlar;

4. Herhangi bir hak ihlalinin bulunduğunun iddia edildiği durumlarda bu hakların sahibi olduğu iddia edilen kişinin veya o kişi adına hareket etmeye yetkili kişinin kişisel bilgilerini içeren imzalanmış veya tasdikli beyanı;

5. İddia sahibinin yapmış olduğu bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğu ve içeriğin bahsi geçen faaliyetlerde kullanılmasının yasadışı olduğu tüm sorumluluk kendisine ait olacak şekilde açıkça beyan edilmiş olacaktır.

 

6. Bilgi Koruma

 

ICEX, (bundan böyle LOPD) olarak anılacak olan 15/1999 sayılı Organik Bilgi Koruma Yasası hükümlerine ve (bundan böyle RLOPD) olarak anılacak olan, 21 Aralık tarihli ve 1720/2007 sayılı Kraliyet Fermanı ile onaylanmış olan uygulama yönetmeliklerine uygun şekilde, Kullanıcıların verilen hizmetlerin herhangi birine üye olmak veya kaydolmak için istenen kişisel bilgileri temin etmeyi isteyip istemediklerini serbestçe ve kendi istekleriyle belirleyebilmeleri için kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili uyguladığı politika hakkında Kullanıcılarını bilgilendirmektedir. Aksinin belirtildiği alanlar hariç kişisel bilgilerle ilgili sorulara cevap verilmesi isteğe bağlıdır.

ICEX her zaman için tüketicilerin ve kullanıcıların meşru menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu Politikayı değiştirme, yasalardaki ve dava hukukundaki yeniliklere veya gereksinimlere, ticari uygulamalara adapte etme hakkını saklı tutmaktadır. Portal üzerinden sağlanan bazı hizmetler bilgi korunmasıyla ilgili özel hüküm ve şartlar içerebilir.

6.1. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin otomatik bilgi işlem uygulamaları sırasındaki gizliliği

ICEX tarafından Portal üzerinden toplanan bilgiler gizli olarak işlenecektir.

ICEX yasaların öngördüğü tüm bilgi koruma seviyelerini benimsemiştir ve RLOPD’ye uygun şekilde temin edilen kişisel bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, değiştirilmesini, çalınmasını ve yetkisiz kişilerce erişilmesini önlemek için mümkün olan tüm kaynaklarını ve teknik önlemlerini uygulamaya koymuştur. Yukarıda belirtilenlerin geçerliliğine rağmen kullanıcıların Internet güvenlik önemlerinin bozulamaz nitelikte olmadığının farkında olmalıdırlar. Toplanan kişisel bilgiler otomatik bilgi işlem sürecinden geçecektir ve mülkiyeti ve sorumluluğu Bilgi Koruma Tescil Dairesine usulüne uygun şekilde kayıtlı olan ICEX’e ait olan ilgili otomasyon dosyalarında saklanacaktır.

ICEX, kullanıcıların kişisel bilgilerini girmeden önce Bilgi Koruma Politikası ve diğer ilgili bilgilerle ilgili bu bildirime erişebilmeleri ve ICEX’in kullanıcıların kişisel bilgileriyle ilgili otomatik bilgi işlem uygulamalarını gerçekleştirebilmesine onay vermeleri için kullanıcılara uygun teknik kaynaklar temin edecektir. Kullanıcının kişisel bilgilerinin kullanılması için vermiş olduğu onay her zaman için geri alınabilir nitelikte olacaktır ancak bu geriye dönük uygulamaları kapsamayacaktır.

6.2. Kişisel bilgilerin toplanmasının ve bunlarla ilgili bilgi işlem uygulamalarının amacı

İstenen kişisel bilgilerin toplanmasının ve otomatik bilgi işlem uygulamalarına tabi tutulmalarının amacı ICEX tarafından Portal üzerinden sunulan hizmetlerin belirli aralıklarla yönetimi, idaresi, temin edilmesi, genişletilmesi ve iyileştirilmesidir. Aynı zamanda kullanıcının ziyaretleri ve hizmetleri kullanmasıyla ilgili sayısal ve niteleyici araştırmalar, ICEX hizmetleriyle ilgili yeni hizmetlerin tasarlanması ve güncellenmesi, kullanıcının Abonelik Formunda, araştırma formlarında kullanıcı tarafından seçilmiş özel profile uygun veya ICEX veya üçüncü taraflarca temin edilen ürün ve hizmetlerle ilgili ticari veya reklam bilgileriyle ilgili geleneksel veya elektronik gönderi yöntemleriyle teknik veya operasyonla ilgili bilgilerin gönderilmesi için de kullanılmaktadır.

Kullanıcılar reklam veya araştırma formları almak zorunda değillerdir ve ICEX tarafından sağlanan imkanları kullanarak sunulan hizmetlerle ilgili Abonelik formlarında yazılı iletişimle veya doğrudan her bir ticari iletişim için belirtilen prosedürü kullanarak bunu belirtebilirler.

ICEX, daha önceden mevcut sözleşmesel ilişkilere dayanarak kullanıcıların daha önceden sözleşme akdettikleri ürünler veya hizmetlerle ilgili kullanıcıların onayını veya bu konuda doğrudan bir taleplerini beklemeden ticari iletişim mesajları gönderebilir. Ancak kullanıcıların her zaman için bu tür ticari bilgilendirmeler almak istememeleri halinde bu duruma itiraz etmek için gerekli ortamlara erişim imkanları olacaktır.

ICEX hiçbir şart altında kullanıcının kişisel bilgilerini, kullanıcının itiraz edebilmesi için Portal üzerinden makul bir süre öncesinden bildirimde bulunmadan yukarıda belirtilenler dışında bir amaç için kullanmayacaktır.

Kullanıcılar temin ettikleri tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ederler ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde ICEX’i bilgilendireceklerini taahhüt ederler. Kullanıcılar sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi için kullanılması şart olmayan bilgilerinin işlenmesine ve bunların sözleşmesel ilişkilerinin devamı dışında bir başka amaç için kullanılmasına itiraz etme hakkına sahiptirler.

Kullanıcılar ayrıca 14 üzerinde olduklarını ve yürürlükteki kurallara uygun şekilde ICEX tarafından sunulan hizmetler için sözleşme akdetmek için yeterli hukuki ehliyete sahip olduklarını onaylarlar.

Kullanıcı üçüncü taraf bilgileri temin ettiğinde ICEX ifşaat ve onay ilkelerine uyulması konusunda sorumlu tutulamayacaktır ve bu nedenle kullanıcı bilginin sahibini bu bilginin ifşa edilmesiyle ilgili bilgilendirdiğini ve onayını aldığını belirtmelidir.

6.3. Kullanıcının kişisel bilgilerinin üçüncü taraflara devredilmesi

Kullanıcıların kişisel bilgileri kullanıcıların önceden vereceği onay olmadan üçüncü taraflara devredilemeyecektir. Böyle bir durum meydana geldiğinde ICEX kullanıcıyı kendisine ait kişisel bilgilerin üçüncü taraflara devredildiği konusunda açıkça bilgilendirecek, bilginin devredilmiş olduğu tarafın kimlik bilgilerini ve bilgilerin verilme nedenlerini belirtecektir.

Yukarıdaki paragrafın hükümlerinin geçerliliğine rağmen kullanıcılar yetkili idari makamların talebi üzerine veya bir mahkeme emri ile istenen kişisel bilgilerinin ifşa edilmesine itiraz etmeyeceklerdir.

Kullanıcıların kişisel bilgilerinin kullanılması için vermiş olduğu onay her zaman için geri alınabilir nitelikte olacaktır ancak bu geriye dönük uygulamaları kapsamayacaktır.

6.4. Kişisel bilgilerle ilgili Kullanıcıların hakları

Kullanıcılar yasalar gereği kendilerine ait bilgilere erişme, düzeltme, iptal etme ve bilgi işlem uygulamalarında kullanılmalarına ve devredilmelerine itiraz etme hakkına sahip olacaklardır ve bu işlemler için aşağıda belirtilen adrese bir mektup veya e-mail göndermeleri gereklidir:

Paseo de la Casellana 14-16
28046 Madrid

Elektronik posta: informacion@icex.es

6.5. Cooky ve faaliyet dosyalarının kullanılması

Kullanıcı Portal üzerinden isteler ve sayfalarda gezinirken ICEX cookyler kullanabilecektir. Cookyler kullanıcının Portal üzerindeki faaliyetlerin kaydetmek için web sunucusu aracılığıyla tarayıcıya gönderilen dosyalardır.

Kullanıcılar Portal üzerinden tarama yaparken reklam ve izleyici takip hizmetleri için ICEX sunucusu veya tarafımızdan görevlendirilmiş olan, bizim adımıza üçüncü tarafların sunucularından bilgisayarlarına gönderilen cookyler alabilirler. Cookyleri gönderen kurumlar hiçbir şekilde kullanıcıların kişisel bilgilerini bilemezler. Kullanıcılar cooky alınmasına izin verdiklerinde kendi tarayıcılarının kullanım talimatlarını uygulayarak hangi sunucudan gönderildiklerini tespit edebilirler.

Kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel bilgi temin etmezler taramanın daha kolay bir hale getirilmesi amacıyla Portalın kurulu olduğu sunucunun kullanıcı tarafından kullanılmakta olan bilgisayardaki tarayıcı tanımak için kurulmuşlardır. Ayrıca, kullanıcının daha önceden kayıtlı olması şartıyla her seferinde kayıt olma zorunluluğu olmadan Portalın kayıtlı ziyaretçilerine özel olan içeriğe erişme imkanı sağlarlar.

Kullanıcılar bilgisayarlarını cooky gönderildiğinde ekrandan uyarı çıkacak şekilde ayarlayabilirler. Kullanıcılar ayrıca bilgisayarlarına cooky yüklenmesini engelleyebilirle ve bunun için tarayıcılarının kulanım talimatlarına başvurmalıdırlar.


7. Bildirimler


Kullanıcının ICEX’e yapacağı her türlü bildirim ve iletişim (bundan böyle “Bildirimler” olarak anılacaktır) aşağıdaki şekillerden herhangi birinde gönderildiğinde her türlü amaç için uygun kabul edilecektir:
a. Posta ile aşağıdaki adrese:Paseo de la Castellana, 278
28046 Madrid
b.
 Telefon ile belirtilen numaraya: 900 349 000
c.
 Elektronik posta ile belirtilen adrese: informacion@icex.es

8. Hizmetlerin geri çekilmesi ve askıya alınması


ICEX her zaman için ve herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan bu gene hüküm ve şartları veya özel bir hizmetle ilgili özel şartları ihlal eden kullanıcılara verdiği hizmetleri geri çekebilecek veya askıya alabilecektir.


9. Süre ve sona erdirme


Portal hizmeti ve diğer hizmetler ilke olarak süresiz temin edilecektir. Ancak ICEX ilgili özel şartlarda konuyla ilgili yer alan hükümlere halel getirmeden Postal hizmetini ve/veya herhangi bir hizmeti herhangi bir zaman sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir
Makul bir şekilde mümkün olması halinde ICEX Portal hizmetlerinin sona erdirilmesi veya askıya alınmasıyla ilgili önceden bildirimde bulunacaktır.


10. Uygulanabilir yasa ve yargı yetkisi (Alman versiyonunun bölüm 7 hükümlerine göre)


Bu genel hüküm ve şartlar ispanya yasalarına tabi olacaktır.
Bu hizmetlerin uygulanması veya Genel Şartların yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili herhangi bir ihtilaf halinde ICEX ve Kullanıcı açık bir şekilde kendi yargı yetkilerinden feragat edecek ve Madrid Mahkemelerinin ve Tahkim Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul edeceklerdir.kayıtlar
Yasal uyarı  |  Gizlilik Politikası