Ülke değiştir | İletişim | Site Haritası
Spainbusiness

İspanyol ortak mı arıyorsunuz?

İspanya, hayat için teknoloji
Study in Spain
Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası (PORTAL İLE İLGİLİ GENEL KULLANIM ŞARTLARI)


6. Bilgi Koruma

ICEX (bundan böyle LOPD) olarak anılacak olan 15/1999 sayılı Anayasa'nın Kişisel Bilgilerin Korunmasına yönelik hükümlerine ve (bundan böyle RLOPD) olarak anılacak olan, 21 Aralık tarihli ve 1720/2007 sayılı Kraliyet Fermanı ile onaylanmış olan uygulama yönetmeliklerine uygun şekilde, Kullanıcıların verilen hizmetlerin herhangi birine üye olmak veya kaydolmak için istenen kişisel bilgileri temin etmeyi isteyip istemediklerini serbestçe ve kendi istekleriyle belirleyebilmeleri için kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili uyguladığı politika hakkında Kullanıcılarını bilgilendirmektedir. Aksinin belirtildiği alanlar hariç kişisel bilgilerle ilgili sorulara cevap verilmesi isteğe bağlıdır.

ICEX her zaman için tüketicilerin ve kullanıcıların meşru menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu Politikayı değiştirme, yasalardaki ve dava hukukundaki yeniliklere veya gereksinimlere, ticari uygulamalara adapte etme hakkını saklı tutmaktadır. Portal üzerinden sağlanan bazı hizmetler bilgi korunmasıyla ilgili özel hüküm ve şartlar içerebilir.

6.1. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin otomatik bilgi işlem uygulamaları sırasındaki gizliliği

ICEX España Exportación e Inversiones tarafından Portal üzerinden toplanan bilgiler gizli olarak işlenecektir.

ICEX yasaların öngördüğü tüm bilgi koruma seviyelerini benimsemiştir ve RLOPD’ye uygun şekilde temin edilen kişisel bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, değiştirilmesini, çalınmasını ve yetkisiz kişilerce erişilmesini önlemek için mümkün olan tüm kaynaklarını ve teknik önlemlerini uygulamaya koymuştur. Yukarıda belirtilenlerin geçerliliğine rağmen kullanıcıların Internet güvenlik önemlerinin bozulamaz nitelikte olmadığının farkında olmalıdırlar. Toplanan kişisel bilgiler otomatik bilgi işlem sürecinden geçecektir ve mülkiyeti ve sorumluluğu Bilgi Koruma Tescil Dairesine usulüne uygun şekilde kayıtlı olan ICEX’e ait olan ilgili otomasyon dosyalarında saklanacaktır.

ICEX, kullanıcıların kişisel bilgilerini girmeden önce Bilgi Koruma Politikası ve diğer ilgili bilgilerle ilgili bu bildirime erişebilmeleri ve ICEX’in kullanıcıların kişisel bilgileriyle ilgili otomatik bilgi işlem uygulamalarını gerçekleştirebilmesine onay vermeleri için kullanıcılara uygun teknik kaynaklar temin edecektir. Kullanıcının kişisel bilgilerinin kullanılması için vermiş olduğu onay her zaman için geri alınabilir nitelikte olacaktır ancak bu geriye dönük uygulamaları kapsamayacaktır.

6.2. Kişisel bilgilerin toplanmasının ve bunlarla ilgili bilgi işlem uygulamalarının amacı

İstenen kişisel bilgilerin toplanmasının ve otomatik bilgi işlem uygulamalarına tabi tutulmalarının amacı ICEX tarafından Portal üzerinden sunulan hizmetlerin belirli aralıklarla yönetimi, idaresi, temin edilmesi, genişletilmesi ve iyileştirilmesidir. Aynı zamanda kullanıcının ziyaretleri ve hizmetleri kullanmasıyla ilgili sayısal ve niteleyici araştırmalar, ICEX hizmetleriyle ilgili yeni hizmetlerin tasarlanması ve güncellenmesi, kullanıcının Abonelik Formunda, araştırma formlarında kullanıcı tarafından seçilmiş özel profile uygun veya ICEX veya üçüncü taraflarca temin edilen ürün ve hizmetlerle ilgili ticari veya reklam bilgileriyle ilgili geleneksel veya elektronik gönderi yöntemleriyle teknik veya operasyonla ilgili bilgilerin gönderilmesi için de kullanılmaktadır.

Kullanıcılar reklam veya araştırma formları almak zorunda değillerdir ve ICEX tarafından sağlanan imkanları kullanarak sunulan hizmetlerle ilgili Abonelik formlarında yazılı iletişimle veya doğrudan her bir ticari iletişim için belirtilen prosedürü kullanarak bunu belirtebilirler.

ICEX, daha önceden mevcut sözleşmesel ilişkilere dayanarak kullanıcıların daha önceden sözleşme akdettikleri ürünler veya hizmetlerle ilgili kullanıcıların onayını veya bu konuda doğrudan bir taleplerini beklemeden ticari iletişim mesajları gönderebilir. Ancak kullanıcıların her zaman için bu tür ticari bilgilendirmeler almak istememeleri halinde bu duruma itiraz etmek için gerekli ortamlara erişim imkanları olacaktır.

ICEX hiçbir şart altında kullanıcının kişisel bilgilerini, kullanıcının itiraz edebilmesi için Portal üzerinden makul bir süre öncesinden bildirimde bulunmadan yukarıda belirtilenler dışında bir amaç için kullanmayacaktır.

Kullanıcılar temin ettikleri tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ederler ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde ICEX’i bilgilendireceklerini taahhüt ederler. Kullanıcılar sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi için kullanılması şart olmayan bilgilerinin işlenmesine ve bunların sözleşmesel ilişkilerinin devamı dışında bir başka amaç için kullanılmasına itiraz etme hakkına sahiptirler.

Kullanıcılar ayrıca 14 üzerinde olduklarını ve yürürlükteki kurallara uygun şekilde ICEX tarafından sunulan hizmetler için sözleşme akdetmek için yeterli hukuki ehliyete sahip olduklarını onaylarlar.

Kullanıcı üçüncü taraf bilgileri temin ettiğinde ICEX ifşaat ve onay ilkelerine uyulması konusunda sorumlu tutulamayacaktır ve bu nedenle kullanıcı bilginin sahibini bu bilginin ifşa edilmesiyle ilgili bilgilendirdiğini ve onayını aldığını belirtmelidir.

6.3. Kullanıcının kişisel bilgilerinin üçüncü taraflara devredilmesi

Kullanıcıların kişisel bilgileri kullanıcıların önceden vereceği onay olmadan üçüncü taraflara devredilemeyecektir. Böyle bir durum meydana geldiğinde ICEX kullanıcıyı kendisine ait kişisel bilgilerin üçüncü taraflara devredildiği konusunda açıkça bilgilendirecek, bilginin devredilmiş olduğu tarafın kimlik bilgilerini ve bilgilerin verilme nedenlerini belirtecektir.

Yukarıdaki paragrafın hükümlerinin geçerliliğine rağmen kullanıcılar yetkili idari makamların talebi üzerine veya bir mahkeme emri ile istenen kişisel bilgilerinin ifşa edilmesine itiraz etmeyeceklerdir.

Kullanıcıların kişisel bilgilerinin kullanılması için vermiş olduğu onay her zaman için geri alınabilir nitelikte olacaktır ancak bu geriye dönük uygulamaları kapsamayacaktır.

6.4. Kişisel bilgilerle ilgili Kullanıcıların hakları

Kullanıcılar yasalar gereği kendilerine ait bilgilere erişme, düzeltme, iptal etme ve bilgi işlem uygulamalarında kullanılmalarına ve devredilmelerine itiraz etme hakkına sahip olacaklardır ve bu işlemler için aşağıda belirtilen adrese bir mektup veya e-mail göndermeleri gereklidir:

Paseo de la Casellana 14-16
28046 Madrid

Elektronik posta: informacion@icex.es

6.5. Cooky ve faaliyet dosyalarının kullanılması

Kullanıcı Portal üzerinden isteler ve sayfalarda gezinirken ICEX cookyler kullanabilecektir. Cookyler kullanıcının Portal üzerindeki faaliyetlerin kaydetmek için web sunucusu aracılığıyla tarayıcıya gönderilen dosyalardır.

Kullanıcılar Portal üzerinden tarama yaparken reklam ve izleyici takip hizmetleri için ICEX sunucusu veya tarafımızdan görevlendirilmiş olan, bizim adımıza üçüncü tarafların sunucularından bilgisayarlarına gönderilen cookyler alabilirler. Cookyleri gönderen kurumlar hiçbir şekilde kullanıcıların kişisel bilgilerini bilemezler. Kullanıcılar cooky alınmasına izin verdiklerinde kendi tarayıcılarının kullanım talimatlarını uygulayarak hangi sunucudan gönderildiklerini tespit edebilirler.

Kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel bilgi temin etmezler taramanın daha kolay bir hale getirilmesi amacıyla Portalın kurulu olduğu sunucunun kullanıcı tarafından kullanılmakta olan bilgisayardaki tarayıcı tanımak için kurulmuşlardır. Ayrıca, kullanıcının daha önceden kayıtlı olması şartıyla her seferinde kayıt olma zorunluluğu olmadan Portalın kayıtlı ziyaretçilerine özel olan içeriğe erişme imkanı sağlarlar.

Kullanıcılar bilgisayarlarını cooky gönderildiğinde ekrandan uyarı çıkacak şekilde ayarlayabilirler. Kullanıcılar ayrıca bilgisayarlarına cooky yüklenmesini engelleyebilirle ve bunun için tarayıcılarının kulanım talimatlarına başvurmalıdırlar.kayıtlar
Yasal uyarı  |  Gizlilik Politikası